Träning (2017-06-22)
Kategori: Träning
Karta/område: Rudan-Granby
Land: Sverige
Sträcka: 7.5 km
Tid: 78:08
Genomsnittlig puls: 155
Maxpuls: 186
Tar länge tid än man tror. Inser att jag har svårt att springa långsamt då det blir så kraft-ineffektivt och det blir då lättare att gå, och då får jag ju inte samma träning. Jaja, avbröt tidigt pga tidsbrist.
K1 Bra
K2 Piss-riktning, tror att branten där är den stora stenen och tror att jag är rätt
K3 Bra
K4 Säkert vägval, svårt att springa på slutet där det blir väldigt tätt, gör ändå bra kontrolltagning
K5 Skulle gått på det vita och inte i kärret, där var det ganska svårlöpt, bra gjort ändå
K6 Bra
K7 Bra
K8 Kanske inte var riktigt rätt men jaja
K9 Helt ok
Ganska ok träning
Visa kommentarer (0)
 
Träning (2017-06-22) Träning (2017-06-22)