Ninas digitala kartarkiv http://tsarom.se/doma/ Kartor, banor och vägval från mina orienteringslopp. Sun, 18 Sep 2016 13:09:27 +0000 DOMA 3.0.10 gfx/book.png Ninas digitala kartarkiv http://tsarom.se/doma/index.php?user=Nina+Persson söndag 18 september 2016: Skogsluffarna lång http://tsarom.se/doma/show_map.php?user=Nina+Persson&map=1519 Kategori: Tävling<br />Skogsluffarna, Sverige<br />D14 Sun, 18 Sep 2016 13:09:27 +0000 söndag 6 september 2015: Dm Medel http://tsarom.se/doma/show_map.php?user=Nina+Persson&map=1178 Kategori: Tävling<br />l-100 if, Sverige<br />D14 Sun, 06 Sep 2015 15:00:30 +0000 lördag 22 augusti 2015: För-SM lång http://tsarom.se/doma/show_map.php?user=Nina+Persson&map=1180 Kategori: Tävling<br />tornberget, södertörn, hellas<br />D14 Sun, 06 Sep 2015 15:14:05 +0000